Procesi i produkteve të qelqit

ht

Lende e pare, lende e paperpunuar

ht
tet

Furra qelqi

ht
bd

Bërja

htr

Furra elektrike pjekëse

ht
hrth

Shtypja

ht
er

I ngrirë

as

Paketa

ht
v

Paketa

ht
d

Transporti